Gedragsregels

Easysharp streeft naar hoge normen, die worden weerspiegeld in de volgende gedragscode. Easysharp respecteert de gedragscode van haar belanghebbenden, bv. Klanten. Bij Easysharp verwachten we dat onze leveranciers, onze klanten en wij de toepasselijke nationale regelgeving en de Easysharp Gedragscode naleven:

- Gedrag tegenover medewerkers
- Gedrag in de zakelijke omgeving

Gedrag tegenover medewerkers

Mensenrechten
In overeenstemming met de bovenstaande ethiek en normen verwacht Easysharp van onze leveranciers dat zij gelijke kansen en behandeling bevorderen. Verbied ook elke vorm van discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, huidskleur, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, handicap of religieuze overtuiging..

Kinderarbeid
Easysharp tolereert of gebruikt geen kinderarbeid binnen haar organisatie en leeft niet alle toepasselijke wet- en regelgeving na.

Gezondheid en veiligheid op de werkplaats
Easysharp biedt alle medewerkers een veilige en gezonde werkplaats. Bovendien verwachten we dat de werknemers van onze leveranciers een verloning ontvangen die overeenkomt met de toepasselijke nationale wetgeving.

Gedrag in de zakelijke omgeving

Verbod op corruptie en omkoping
Easysharp verwacht van onze leveranciers, onze klanten en ons dat ze geen enkele tolerantie hebben voor corruptie en alle toepasselijke anticorruptiewetten. We onthouden ons van elke vorm van omkoping.

Uitnodigingen en geschenken
Easysharp gaat bij het geven van geschenken niet verder dan de grenzen van normale gastvrijheid. Indien beschikbaar, moeten ze redelijk en passend zijn wat betreft ontwerp. Ze moeten van weinig financiële waarde zijn en een weerspiegeling zijn van de normale lokale zakelijke praktijken.

Geld witwassen
Bij Easysharp verwachten we van onze leveranciers, onze klanten en onszelf dat ze alle toepasselijke wetten naleven om witwassen te voorkomen en niet deelnemen aan witwasactiviteiten.

Bovendien behoudt Easysharp zich het recht voor om zaken te beëindigen met een leverancier die duidelijk en aantoonbaar de Easysharp-gedragscode schendt.

Warning
Close